Friedrich Klára: Roga hun király c. könyvéből



Pannoniába nemcsak a 4. század végétől jelennek meg szarmaták és hunok, hanem valószínűleg már a római hódítás előtt is ott éltek szkíta lovas népek, akikre a rómaiak rátelepedtek, majd a Dunántúlra a császárkorban is folyamatos volt keletről a beszivárgás, hiszen a Duna két partja között élénk kereskedelem zajlott. Sőt, a rómaiak a limes védelmére folyamatosan idegen népeket, szarmatákat, sőt hunokat alkalmaztak, akiket szövetségesnek (foederati) emlegettek és a határvédelemért rendszeres ellátást kaptak. Intercisa (Dunapetele) temetőiben már a 4. századtól feltűnnek szarmata temetkezési szokások. Sokan cáfolták ennek tényét, de Harmatta János ókori forrásban is megtalálta ennek a nyomát, az 5. századi egyházférfi, Orosziusz leírja, hogy a római-szarmata háború foglyait a mai Pécs környékén telepítették le. A 4. század második felében uralkodott Gratianus császár alatt szokásossá vált, hogy gótokat, hunokat és alánokat telepítettek le Pannonia nyugati vidékén, sőt kimutatható, hogy a limes menti erődökben hun katonák teljesítettek szolgálatot. Eddig a következő helyen mutatták ki a hun jelenlétet: Dunapetele, Brigetio, Komárom, Győr, Carnuntum, Bécs- Simmering. Fontos megjegyezni, hogy az oda letelepített új népelemek nemcsak mindennapi tárgyaikat, temetkezési szokásaikat hozták magukkal, hanem kedvenc érméiket is, e csoport leletei között megtaláljuk II. Sapur szaszanida uralkodó közép-ázsiai hun érmemásolatait, melyet csak Közép-Áziában a hunok keleti rokonai, a hioniták használtak.



Hasonló érmék Erdélyből is előkerültek.

 



A fenti adatok ismét rávilágítanak az európai hun kérdés újratárgyalásának fontosságára és az eddigi leletek újraértékelésének fontosságára. A fenti adatsorból kiderült, hogy nemcsak az 5. századból származó tárgyak között kereshetjük hun őseink által hátrahagyott tárgyakat, hanem már a 4. században is. Ismét igazolást nyert a Tarihi Üngürüsz azon megjegyése, miszerint Hunor népének egy kis része már a Kárpát-medencében élt és ők sürgették a többi, keleten élt hunt, hogy telepedjenek meg itt, ezen a helyen, a földi paradicsomban...