Izgalmas kaland elképzelni, hogy a kertem alatt valaha kelták és etruszkok, majd később rómaiak hajóztak, kereskedtek, harcoltak és temetkeztek évszázadokon át. Vajon hogyan élhettek, miben hittek...

A kelták hajózva a  Kaposvíz mentén jutottak Somogyba és megszállták a szalacskamenti őstelepeket, a másik kelta törzs ugyancsak a Kaposvíz mentén, Regöly táján vert tanyát.

"A régészeti leletek alapján megállapíthatjuk, hogy Szalacskán székelt az egyik népesebb kelta törzs fejedelme. Innen terjeszkedtek, kisebb csoportokra oszolva, Somogyon át, a szomszédos vármegyékbe is.

A szalacskai keltaság félezer éves uralma annyi emléket hagyott reánk amennyit hazánkban egyetlen más őskori terület sem hagyott.Illusztráció: Az Osztrák-Magyar Monarchia képekben A sümegi állami Darnay-múzeum tárlói tele vannak szalacskai kelta-emlékekkel, pedig a múzeum megalapítója csak a véletlenül felszínre került leleteket mentette meg az elkallódástól. ( a II. világháborúban bevagonírozták, hogy elmenekítsék a megszállók elől, de a vasútállomáson felrobbant a menetkész szállítmány, az óriási leletanyag megsemmisült - szerk.)

... A Somogy vármegyében élt kelták is cserekereskedést folytattak idegen, magasabb műveltségű államokkal, így Maczedóniával is.

 

A kaposvízmenti kelták összeköttetésben állottak és cserekereskedést folytattak Etruriával s a híres etruszk fémművesektől tanulták el a bronzedényeknek trébelés útján való készítését is.

A közlekedési főút az őskorban a nagykiterjedésű Kaposvíz volt. Kezdetleges, kisebb hajókon szállították az élelmes etruszkok cserekereskedésre szánt áruikat a szalacskai őstelepre. Egy ilyen elsülyedt gazdag hajórakomány emléke, a Kaposvíz medréből, Kurd táján került a felszínre..."/Írta Szentmártoni Darnay Kálmán kir. tan., múzeumigazgató

Kelta földvár felépítése

Kik is voltak a kelták? Származásukról, viseletükről, hitükről, életmódjukról, nyelvi emlékükről alapos képet kaphat, akit érdekel és kattint. 

Kaposmenti szántásból előkerült edény és kovácsoltvas darabokHangszereik rekonstrukciója.Keltákról szóló ismeretteresztő film, római elfogultságától eltekintve korrekt: