A szőlőhegyi óvoda története (Rózsa néni meséli)
Kreszl Sándor közlése nyomán és archív fotói felhasználásával. Szőlőhegyen az első Szövetkezet "Hegyalja"néven alakult., 1960-ban, kb. 40 taggal.  
Történetek, régmúlt, kicsi tömés ház! Mennyi, de mennyi örömöt, bánatot rejt magában… Valahol ott kezdődött, mikor én még meg sem születtem. Szüleim Somogy országból jöttek, 1952 januárjában.
Kaposszekcső magyarságának kisebbik része magában a faluban élt, nagyobb része pedig a községi szőlőhegyen. A két helyről a magyar tagozatú iskolának 54 növendéke volt 1944-ben.
Születési hely és idő: Újdombóvár (Tüske puszta) 1908. április 11. Szülők neve: Marosi István és Nagy Anna
Itt az eltűnt foglalkozásoknak és helybeli mestereknek állítunk emléket...
Farkasfalvi Mauchs Sándor Homokpuszta utolsó birtokosa, az államosítás előtt. Losoncon született 1886-ban. Édesapja Mauchs Imre, édesanyja Mihajlovics Paula.
A Dőry család emléke Szőlőhegyen 
"A vízfolyás medrében malomgátat emelnek, amellyel a vizet megduzzasztják, s a természetes medernél magasabb szinten vezetett ásott, épített vagy deszkából készített, akár állványokon álló csatorná
A ma összefoglaló néven Szőlőhegynek nevezett területet korábban így hívták: jágónaki hegy, pulai hegy, szekcsői hegy, aszerint melyik településhez volt közelebb a nevezett terület.
     XIX. századi tolnai és somogyi viseletek 
Jogtudós, királyi ítélőmester, királyi személynök, majd Magyarország nádora. (eltérő írásmódban Werbőczí, Verbőczy, Verbőczi)
Tinódi az első haditudósító, akinek fennmaradtak krónikái. Várainkban eltöltött 5 évet. Érdemes megismerni hitvallását és rövid, eseményekben gazdag életét.
Dáró vára, Daru vár, Dáró báró vára, Jágónak Dáróvár...
Az árpád- és középkori templomok kutatása az 1990-es évektől régészeti körökben felerősödött.
Dombóvár déli határánál a Pécs felé vezető úttól jobbra 50 méterre található a várból megmaradt két faldarab. Régészeti feltárás eddig nem történt.
Izgalmas kaland elképzelni, hogy a kertem alatt valaha kelták és etruszkok, majd később rómaiak hajóztak, kereskedtek, harcoltak és temetkeztek évszázadokon át.
Az ősember vándorlásának másik útja Tolna vármegye északra nyúló kőkori telepein vezetett át, s ez őstelepek egyrésze szinté