A szőlőhegyi óvoda története (Rózsa néni meséli)
Kreszl Sándor közlése nyomán és archív fotói felhasználásával. Szőlőhegyen az első Szövetkezet "Hegyalja"néven alakult., 1960-ban, kb. 40 taggal.   Elnök: Zádori István
Történetek, régmúlt, kicsi tömés ház! Mennyi, de mennyi örömöt, bánatot rejt magában… Valahol ott kezdődött, mikor én még meg sem születtem. Szüleim Somogy országból jöttek, 1952 januárjában.
Kaposszekcső magyarságának kisebbik része magában a faluban élt, nagyobb része pedig a községi szőlőhegyen. A két helyről a magyar tagozatú iskolának 54 növendéke volt 1944-ben.
Születési hely és idő: Újdombóvár (Tüske puszta) 1908. április 11. Szülők neve: Marosi István és Nagy Anna
Itt az eltűnt foglalkozásoknak és helybeli mestereknek állítunk emléket...
Farkasfalvi Mauchs Sándor Homokpuszta utolsó birtokosa, az államosítás előtt. Losoncon született 1886-ban. Édesapja Mauchs Imre, édesanyja Mihajlovics Paula.
A Dőry család emléke Szőlőhegyen 
"A vízfolyás medrében malomgátat emelnek, amellyel a vizet megduzzasztják, s a természetes medernél magasabb szinten vezetett ásott, épített vagy deszkából készített, akár állványokon álló csatorná
A ma összefoglaló néven Szőlőhegynek nevezett területet korábban így hívták: jágónaki hegy, pulai hegy, szekcsői hegy, aszerint melyik településhez volt közelebb a nevezett terület.
     XIX. századi tolnai és somogyi viseletek 
Jogtudós, királyi ítélőmester, királyi személynök, majd Magyarország nádora. (eltérő írásmódban Werbőczí, Verbőczy, Verbőczi)
Tinódi az első haditudósító, akinek fennmaradtak krónikái. Várainkban eltöltött 5 évet. Érdemes megismerni hitvallását és rövid, eseményekben gazdag életét.
Dáró vára, Daru vár, Dáró báró vára, Jágónak Dáróvár...
Az árpád- és középkori templomok kutatása az 1990-es évektől régészeti körökben felerősödött.
Dombóvár déli határánál a Pécs felé vezető úttól jobbra 50 méterre található a várból megmaradt két faldarab. Régészeti feltárás eddig nem történt.
Izgalmas kaland elképzelni, hogy a kertem alatt valaha kelták és etruszkok, majd később rómaiak hajóztak, kereskedtek, harcoltak és temetkeztek évszázadokon át.
Az ősember vándorlásának másik útja Tolna vármegye északra nyúló kőkori telepein vezetett át, s ez őstelepek egyrésze szintén a Kapos