Pannónia tartományban lakóhelyünk kedvező fekvése miatt a rómaiak idejében  fontos utak haladtak keresztül. Nemcsak szárazföldi, hanem vízi közlekedés is volt. A lenti kisfilmen jól látható, hogy itt ágazott el Pécsről Győrbe és Óbudára a limes.  Pons Sociorum Mansuectina néven pedig létezett itt átkelő, míg egy közeli faluban, Alsóhetényben katonai erőd működött. A rómaiak jelenlétét számos régészeti lelet bizonyítja. Öregeink római sírokról mesélnek. Nézzük a Kapos völgy szemben lévő településtörténetét, római nyomokat keresve.Attala helytörténetében élénken él a római rege a várról és annak lakójáról.

"A monda szerint vár is állt itt, melynek úrnője a római hölgy: Atala volt. Hozzá kapcsolódik a “süllyedt vár” legendája, miszerint egy hajadon, a vár egykori tulajdonosa, befalaztatta a vár ablakait egy kivételével. Ennél megállva a következő szavakkal fordult a kívülállókhoz: “Ha még ezt az ablakot is befalaztatom, akkor az Isten sem lát engemet!” Erre a dacos gúnyolódásra a vár elsüllyedt."

(alaposabban F. Bodó Imre – Barkóczi Ernõ: Attala község krónikája c. könyvében)

Kapospula 

"A négyszáz éves római uralom vége felé már a mi ősfalunkban is virágzó település lehetett, amit a talált töméntelen mennyiségű pénzérme előkerülése és használati tárgy maradványok előtalálásai igazolnak. Ezek a pénzek Constantin (Nagy Constantinus 323-ban újraegyesítette a birodalmat) idejéből származnak. Ebben az időben a mi ősfalunk, PUJA is megemlíttetik."

A római ellátásszervezés volt az ókori világ legjobbja évszázadokon keresztül, az ellátmánybeszerzők alkalmazásától kezdve, az élelmiszerkészleteknek a hadjárat során való szisztematikus felvásárlásán, az utak és tartalék lerakatok építésén át, a hajók bérléséig, melyeket akkor alkalmaztak, ha a csapatokat nagyobb vizeken át kellett szállítani. A nehéz felszerelést (sátrakat, tüzérséget, tartalék fegyvereket és eszközöket, malomköveket stb.) állatokon és szekereken szállították, valamint a katonák magukkal cipelték személyes csomagjaikat, amelyekben ott voltak a táborhelyek felépítéséhez szükségek karók és lécek is. Általában a helyi lehetőségeket is kihasználták az ellátás biztosítására, így igen szerencsétlen volt az a paraszt, földműves, aki közel lakott a konfliktus területéhez, mivel a hadserege szükségletei érdekében teljesen kifoszthatták. A hadsereg harcoló alakulatainak nyomába több kereskedő, prostituált és egyéb különleges szolgáltatást nyújtó személy is szegődött. (Wikipédia)

A kisfilmen jól látható ahogyan a Kapos folyón keresztül a Dunáig hajózható útvonal volt az ókorban. Iovia (Alsóhetény) és Lussonium (Dunakömlőd) kikötők között szállították a gabonát a légióknak. Pannónia Róma éléskamrája. A kisfim látványosan mutatja be az erődök működését, akkor tehát vissza a múltba!

409-ben a rómaiak Pannonia Valeriát átadták az időközben Atilla vezetésével egyre előretörő hunoknak.