Mivel a kápolna történetében újabb változás történt  Rostás Jenő apát plébános távozásával,  indokoltnak tetszik egy újabb történeti összefoglaló az elmúlt 13 év küzdelmes éveiről. Emailben érkezett az összefoglaló az alább felsorolt családok nevében. Köszönjük!

A szőlőhegyi Szent-Anna kápolna 1999-ig a Kaposszekcsői plébániához tartozott.

 • 1999-ben Mayer Mihály pécsi megyéspüspök logikai és szervezeti érveket figyelembe véve döntött arról, hogy a kápolna a továbbiakban a Dombóvári Jézus Szíve plébániához tartozik, és a lelkipásztori feladatokat Farkasdi András esperes apát plébános látja el.

  Ekorra már a kápolna külsö és belső állapota nagyon leromlott, a tető több helyen beázott.

  A kápolna sekrestyési feladatait évtizedekig-lebetegedéséig, 2004-ig- Kulcsár László és felesége, Terike látta el, a lehetőségekhez képest a legnagyobb szorgalommal és odaadással.

  A Szent-Anna kápolna és környezetének megújulása 1998-ban kezdődött. Ekkor a Varga-Stadler család saját költségén kivezetette a közvilágítást a falu végétől a kápolnáig,és reflektorokkal világítatták ki a kápolnát.

  Az akkori városvezetés hozzájárult a meghosszabbított közvilágítás és a kápolna megvilágításának a városi rendszerhez történő csatlakozásához.

  Ezt követően a kápolna környezete változott meg a rendszeres fűnyírástól és a terület ápolásától. A kilencvenes évek elején betörtek a kápolnába, több értékes tárgyat is elvittek, többek között az oltár felett lévő régi Szent Annát ábrázoló olajfestményt is.
 • 1998-ban a kápolnában lelkipásztori szolgálatot adó Kincses Tibor kaposszekcsői plébános kezdeményezésére, egy a régi olajfestményről készült fotó alapján újrafestették a Szent Anna képet, mely a búcsúra került a helyére és felszentelésre a helyiek közadakozásából.
 • 1999-től 2001-ig Farkasdi András esperes apát plébános folytatott áldásos tevékenységet a szőlőhegyi hívek lelki gazdagodása érdekében.
 • 2000-ben a búcsún Farkasdi András esperes apát plébános német stílusú fedett fakeresztet szentelt fel, melyet a Varga-Stadler család állíttatott.
 • 2001-ben Rostás Jenő apát plébános vette át a Dombóvári Jézus Szíve plébániát,így a szőlőhegyi Szent-Anna kápolna ellátását. A kezdettől fogva a lelkén viselte a szőlőhegyi hívő közösség és a kápolna sorsát. Bevezette és rendszeressé tette a hónap első és harmadik vasárnapján a szentmisét, a köztes vasárnapokon pedig az igeliturgiát. A Szent-Anna búcsú hagyományát továbbvitte, megerősítette, mely már nem csak Dombóvár és környékének, de távolabbi vidékek híveinek is nagybetűs ünnepe lett.
 • 2003 tavaszán a helyiek döntést hoztak, Rostás Jenő apát plébános támogatásával, hogy felújítsák a kápolnát a nyári Szent-Anna búcsúra. A szervező és adománygyűjtő munka élére a Varga-Stadler család állt. A püspökség engedélyét és hozzájárulását Rostás atya szerezte meg.

(Rostás atya utolsó miséje Szent Anna napján a Dombóvár-Szőlőhegyi kápolnában - (Fotó: Gaby Varga-Stadler)Közel másfélszáz szőlőhegyi, dombóvári, környékbeli, elszármazott és távolabbi vidékek hívei adtak lehetőségük szerint kisebb- nagyobb adományt a felújításra. Emellett magyar és külföldi nagyvállalatok jelentős összeggel támogatták a többmilliós felújítást. Az összefogás felülmúlta a várakozásokat. Megújult az egész kápolna, kívülről-belülről,a falak, a padozat, a torony, a tető csatornákkal. A kápolna új keményfaajtókat kapott, a főajtó fölé a kápolna építészeti stílusának megfelelő esőbeálló tető került. A munkákat helyi szakemberek végezték kiváló minőségben segítőkészséggel,munkabér költségek nem felszámolva.Név szerint:  

 • Witzl Béla építési vállalkozó
 • Esküdt Béla és Norbert festőcsapata
 • Osbach Tibor bádogosmunkákkal
 • Rimai János asztalosmester
 • Szabó József villanyszerelő
 • Kóré Gyula fémipari vállalkozó

 

Ugyanakkor sok önkéntes is  segítette a mesterek munkáját.

A felújítás Isten segedelmével időben elkészült, így 2003 július 27.-én a Szent-Anna búcsún Mayer Mihály pécsi megyéspüspök, Rostás Jenő dombóvári apát plébános közreműködésével több száz hívő és zarándok jelenlétében felszentelte a kápolnát.

 

2005-ben a búcsúra készült el Szent Anna és Szűz Mária szobortartója, melyet a Varga-Stadler és az Esküdt család készíttetett, a benne lévő szobor pedig Rostás Jenő apát plébános adománya.Még ez évben az a Spengler és Varga-Stadler család segítségével a kápolna fűthetővé vált, így a téli időszakban kellemesebb körülmények között folyhatnak az istentiszteletek.

2006-ban a kápolna előtti 1875-ben állított kőkereszt került felújításra, melynek munkálatait Rostás atya szervezte.A Szent-Anna forrás állapota évek óta folyamatosan romlott, felújítása már nagyon szükségessé vált. A forrás vízgyűjtője üveggel lezárásra került, így szemét nem kerülhet bele. Vizet a kifolyó csövön keresztül lehet venni, mely folyamatosan folyik, és garantáltan tiszta.

Sokan jönnek a forráshoz vízért, mert gyógyító hatást tulajdonítanak neki, különösen gyomor és bélpanaszokra.

A forrás felújítását az egyház finanszírozta ,  Spengler Ferenc szervezte a munkálatokat.

 

A kápolna folyamatos takarítását és díszítését évek óta megosztva a:

 • Weis család
 • Takács család
 • Spengler család
 • Esküdt család
 • Varga-Stadler család  végzi.

 

A kápolna környezetének rendbetartása, ápolása a Spengler és a Varga-Stadler család feladata.

 

A kápolnát az utóbbi időben egyre több szervezett hívő és zarándokcsoport, valamint helyi és vidéki iskolai osztály keresi fel látogatásra és kirándulásra .A Szent- Anna kápolna és forrás mint zarándokhely, mára már a határokon túl is ismert.Szent Anna kápolna Fotó: Kreszl Sándor

Fotó: Kreszl Sándor