„Ki és miért állított benneteket út menti krisztusok? Miféle titkot őriz hallgatástok? Hol vannak az emberek, akik hozzátok kötötték az életüket? Kik gondoznak benneteket?” /Tüskés Tibor/

Útmenti keresztek azok a szabadtéri keresztek, vallásos jelképek, amelyek nem a templom, kálvária, vagy a  temetõ közelében állnak.

Nálunk a feszületek terjedtek el, amelyeken mindig ott függ Krisztus teste. Ilyen építményeket nemcsak útszéleken találhatunk, hanem más hangsúlyos vagy nevezetes helyeken is. Elõfordulnak folyók partján, mezõk, dülők kezdetén, falu szélén, balesetek, esetleg katasztrófák helyén stb.

Garai feszület

Állítatta Garai János szerencsés megmenekülése emlékére 1870 körül.

A Garai házhoz tartozó földjén lovaival dolgozott János bácsi , amikor villám csapott pontosan a lovak lába elé. Hálából, hogy az egypár lova megmaradt, fogadalmat tett, hogy ahová a villám csapott keresztet állíttat. Nem volt gazdag család, de elhatározása mellett kitartott. /elbeszélte: Kulcsár Sándor/

Sajnos a név az idők folyamán lekopott a lábazatról.

A Garai kereszt a Garay utca és a Kapos sor kereszteződésében áll.

Anyaga: homokkő, fehér meszeléssel karbantartva 

 

Kulcsár feszület

Állítatta Kulcsár Mihály és Matusa Katalin hálából, hogy Misi bácsi élve épen hazatért a Don kanyarból 1945-ben.

Felirata: 

Isten dicsőségére állítatta/ Kulcsár Mihály és neje Matusa Katalin / 1949. VI/2.

Helye:  Gárdonyi u. -Kállai Éva utcai sarok feletti domboldal (a régi Kulcsár ház felé vezető kis gyalogút elején, egy vén diófa tövében)

Szent Anna kápolna feszülete

A kápolnához vezető lépcsősor közepén áll a natúr homokkőből faragott feszület, Krsiztus lábánál Máriával.. Állíthatták az 1870-es években. Az eredei sajnos összetört, a most látható hiteles másolat.

 

Varga feszület

Fából kiképzett zsindelyes tetővel fedett fülke, melyben  kerámia Krisztus feszül.

A Szent Anna kápolna előtt áll

Felirat: 2000

(Állíttatta Varga Stadler Gábor)

 

Szoborfülke Szent Anna a kis Máriával

Festett, faragott szobrok, téglából épített, vakolt festett, üveg ajtóval zárható  fülkében.

A Szent Anna kápolna előtt áll.

(Állíttatta Varga Stadler Gábor)

Bildstock

A Bildstock-ok funkciója nem teljesen tisztázott. A katolikus svábok útjelzője, ima és szakrális emlékhelye is lehetett, vagy határjelző funkciót láthattak el. (Jellemzően bel- és külterület, illetve a dűlők határán álltak.) A „Képkő” Hasonlatos az általánosan elterjedt út menti keresztekhez, de ezek kisebb méretűek és inkább szentképtartó jellegűek.

A Kápolna soron állnak, festett képei védőszenteket ábrázolnak. (Állíttatta Varga Stadler Gábor, Esküdt Norbert)

Gyurkovics kereszt, a Nyerges tető felé