Varázsfa, boszorkányfa, halálfa. A füzek növénynemzetségének jellemzőbb fajai - a fehér fűz és a törékeny fűz - hallatán légiesen finom, lágyan hajladozó ágaira és a tavaszi zsendülés sárga színeire gondolunk. De kellemes a puha barkák érintése, a kosárfűz üde sárga vesszejeinek látványa is...

A mitológiában azonban a fűz fogalma összekapcsolódik az újjászületéssel is, hiszen élet, halál és újjászületés a folyamatos életkörben, a „körkörös időben” nem elválasztható fogalmak. Babilonban a megújuló természetet Tamnúz isten képében tisztelték, és alakját a tamariszkusszal, a fűzzel és a fűvel kapcsolták össze. Az antikvitásban a halál- és holdistennők szent fája volt a fűz, valamint a múzsáké, akiknek lakhelye a Fűzfák hegye, a Helikon...

A téltemetőn, illetve a tavaszünnepeken ma is Európa- szerte dívik az óriási szalma- és fabábuk elégetésének szokása. A szalma vagy fűzbábu égetése a kereszténység előtti idők állat, illetve emberáldozati szokásának maradványa. A téltemető bábut sok helyütt húshagyó kedden, a böjt kezdetén vetették tűzbe vagy vízbe. A pántlikákkal díszített tavaszi fűzfaág, a villő a megújult föld jelképe: a lányok az esti litánia után jártak villőzni a húsvéti ünnepkör szertartása szerint. Virágvasárnap meg is szentelték a villőt, ez a fűzbarkaszentelés ma is élő szokása. A következő év hamvazószerdáján pedig a szentelt barka hamujával hamvazkodtak.

Mivel a víz egyetemes határjelkép, az élet és a halál mezsgyéjének szimbóluma, a vízkedvelő fák – a nyár, az éger és a fűz – is a sorsfordulók jelképei...

...a törékeny fűz (Salix fragilis) – akárcsak a fűznemzetség több faja is – a gyógyításban fontos szerepet kapott az írott történelem legkorábbi idejében. Már a Kr. előtti VII. századból vannak adatok a szalicin gyógyászati felhasználására. A szalicintartalmú fűzfakérget az aszpirin természetes elődjének tekinthetjük, amelyet már a folyó menti kultúrákban is láz-  és fájdalomcsillapításra javallottak. Ennek a gyógyhatásnak a megerősítését volt hivatott fokozni az a bolgár hiedelem, miszerint a láz ellen az a legjobb, ha a beteg éjfélkor körbefut egy fűzfát, és azt kiáltja: „a hideglelés verjen ki téged, a Nap melegítsen fel engem”. (Dr. Konkoly-Gyuró Éva, Dr. Bartha Dénes)